محصولات

جدید ترین محصولات فارمکس را بهمراه جزئیات مشاهده کنید

Zinc

فارمكس زينك ( FarmaxZinc )

روي به عنوان عنصر ضروري در فعاليت آنزيم هاي گياهي ، توليد هورمون ها ي رشد، تلقيح باروري و تشكيل ميوه ضروري بوده و كمبود آن باعث ريز برگي ، تاخير در باز شدن برگ ها ، گل ها ، ريزش ميوه ، سرخشكيدگي و محدوديت رشد مي شود. آهكي بودن خاك ها ، Ph بالا ، ماده آلي كم و مصرف كودهاي مختلف از عواملي هستند كه قابليت استفاده عنصر روي را براي گياهان محدود كرده و خسارت جبران ناپذيري را بر ميزان توليد و كيفيت محصولات وارد مي نمايد.

فارمكس زينك كه بصورت مايع با ph پايين وبا بالاترين كيفيت تهيه شده نقش موثري در مقاومت و استحكام درختان و صيفي جات داشته و باعث افزايش هورمون اكسين در جوانه هاي انتهايي گياهان شده و همچنين باعث تسريع در رشد جوانه ها مي شود. اين كود در باغات پسته در آخرين مرحله اگر محلول پاشي صورت گيرد علاوه بر شكفتن ميوه ( خندان شدن پسته ) باعث افزايش جوانه هاي سال بعد نيز مي گردد.

مزاياي مصرف فارمكس زينك:

 • افزايش رشد رويشي و جوانه زني گياه
 • جلوگيري از توقف رشد و افزايش باردهي
 • افزايش سبزينگي گياه و تامين روي و ازت گياه
 • مصرف اين كود در اوايل رشد در ناحيه ريشه باعث افزايش ريشه زايي گياه مي شود.
 • تامين روي و ازت مورد نياز گياهان
 • تامين روي مورد نياز در خاك هاي با ph بالا، خاك هاي سرد و مرطوب و خاك هاي با فسفر بالا
 • كاهش PH آب و خاك و افزايش جذب ريز مغذي ها

روش مصرف 

آناليز

قابليت اختلاط:

با كودها و سموم قليايي و سولفات ها مخلوط نشود

Silika

فارمكس سيليكا ( FarmaxSilika )

عنصر سيليس در بسياري از فعاليتهاي حياتي گياه ضروري بوده و علاوه بر نقش تغذيه اي ، نقش ساختاري و بيوشيميايي خاصي دارد.

فارمكس سيليكا يك محصول غني شده از هيوميك اسيد است كه به عنوان ماده آلي براي خاك هاي معمولي يا فقير استفاده مي شود.اين محصول تركيبي بي نظير از سيليسيم و پتاسيم بوده كه مي توان به صورت محلول پاشي وهمچنين در آب آبياري استفاده نمود.

مزاياي مصرف فارمكس سيليكا :

 • كاهش استرس و تنش هاي محيطي ، مقاومت به بيماري ها و انواع قارچ ها
 • مقاومت برخي گياهان مانند برنج به آفات و بيماري ها افزايش مي يابد.
 • تنظيم آب در ريشه گياهان
 • جلوگيري از ترك خوردگي ميوه و سوختگي برگ ها
 • افزايش جذب فسفر و توليد انرژي و مقاومت در گياه
 • جلوگيري از ورس در غلات و بهبود انبارداري
 • تامين سيليس و پتاس  گياهان
 • فارمكس سيليكا داراي اثر بازدارندگي بر روي آفاتي از قبيل شته ها - كنه ي قرمز - تريبس و مگس سفيد مي تواند داشته باشد.

 

روش مصرف 

آناليز
 

قابليت اختلاط :

با سموم و كليه سولفات ها و كودهاي اسيدي مانند اسيد سولفوريك ، نيتريك و فسفريك مخلوط نشود.

Plus

فارمكس پلاس ( FarmaxPlus )

فارمكس پلاس كودي با كيفيت بالا و بسيار غليظ بوده كه براي تمامي محصولات زراعي و باغي به كار مي رود و نياز گياه به ازت ، فسفر ، روي و كلسيم را رفع مي كند . فارمكس پلاس كودي غني از چهار عنصر ضروري گياه با درصد بالا بوده كه باعث بهبود و افزايش رشد ريشه ، افزايش رشد رويشي گياه هم زمان با گل دهي شده و همچنين رنگ و ماندگاري ميوه را افزايش مي دهد كلسيم اين كود بصورت ارگانيك مي باشد كه سريعا توسط گياه جذب شده و استحكام ريشه ، بافت و ميوه را بهبود مي دهد . اين كود هم از طريق ريشه و هم برگ به راحتي جذب شده و كمبودها را سريعا برطرف مي كند همچنين باعث سلامتي و شادابي گياهان مي شود.

مزاياي مصرف فارمكس پلاس :

 • افزايش رشد ريشه و افزايش رشد رويشي
 • افزايش گل، ميوه و دانه و جبران سريع كمبودها
 • جوانه زني سريع و جلوگيري از توقف رشد
 • ماندگاري بالاي ميوه و گياه و بهبود رنگ و طعم ميوه
 • منبع انرژي براي گياه
 • كاهش سال آوري درختان
 • جلوگيري از بيماري هاي قارچي
 • استفاده از اين كود با تركيبي جديد، گياه را در بهترين شرايط رشد قرار مي دهد.

روش مصرف

آناليز

تذكر :

توصيه مي شود اين كود به صورت جداگانه مصرف شود و يا قبل از مصرف با رعايت ميزان توصيه شده ، قابليت اختلاط آن مورد آزمايش قرار گيرد.

قابليت اختلاط :

با كودها و سموم قليايي و سولفات ها مخلوط نشود.

Nicazinc

فارمكس نيكا زينك ( FarmaxNicazinc )

فارمكس نيكا زينك كودي با كيفيت بالا مي باشد كه حاوي عناصر ازت ، روي و كلسيم بوده كه ضمن تامين تمامي نياز گياه به عناصر ذكر شده ، شامل مزاياي ذيل نيز مي باشد.

مزاياي مصرف فارمكس نيكا زينك :

 • رشد رويشي سريع و محافظت از جوانه انتهايي گياه
 • جلوگيري از پوسيدگي انتهايي ميوه
 • جلوگيري از مردگي بافت برگ ها
 • جلوگيري از توقف رشد و تحريك ريشه زايي
 • افزايش گل دهي و باروري گل ها
 • مصرف اين كود در اوايل رشد در ناحيه ريشه باعث افزايش ريشه زايي گياه مي شود

روش مصرف

آناليز

قابليت اختلاط :

با كودها و سموم قليايي و سولفات ها مخلوط نشود.

Nica

فارمكس نيكا (farmaxNica)

كلسيم عنصري است كه مقاومت گياه در برابر بيماري ها و حرارت هاي تنش زاي گياهي را بالا برده و از پيري زودرس ميوه ها جلوگيري كرده و از مهمترين عناصر موثر در افزايش شاخص هاي كيفي و افزايش دهنده طول دوره انبارداري محصولات زراعي، باغي و گلخانه اي مي باشد.
كمبود كلسيم باعث مي شود برگ هاي جوان نزديك انتهاي شاخه بد شكل و چروكيده شود و نوك برگ به طرف بالا يا پايين لوله شود.ضمنا رشد ريشه كم و انشعابات آن نيز محدود شده و روي ريشه لكه هاي قهوه اي مشاهده مي شود.
كود فارمكس نيكا كه بصورت مايع و با كلسيم ارگانيك تهيه شده كاملا محلول در آب بوده و باعث مقاومت ديواره سلولي گياه شده و كمك به جذب ساير عناصر غذايي مي كند. اين كود قابليت جذب بالايي داشته و تاثير شگرفي بر روي گياهان دارد

مزاياي مصرف فارمكس نيكا :

 • تقويت ديواره سلولي و استحكام بافت گياهي
 • محافظت بافت گياه در مقابل قارچ ها، باكتري ها و ويروس ها
 • جلوگيري از كمبود كلسيم مثل ترك خوردگي و پوسيدگي ميوه
 • افزايش رشد رويشي و محافظت از ريشه
 • ماندگاري زياد ميوه و سبزيجات و رفع استرس 
 • تامين ازت و كلسيم گياه

روش مصرف

 
آناليز

توصيه:
در اختلاط اين كود با ساير كودها و سموم مي بايست موارد زير را رعايت كرد.

» اختلاط اين كود با كودها و سموم داراي مس مجاز نمي باشد.

» اختلاط اين كود با كودهاي داراي سولفور و فسفر مجاز نمي باشد.

»  اختلاط اين كود با محلول هايي كه PH آنها بيش از هشت است مجاز نمي باشد.

Fozinc

فارمكس فوزينك ( FarmaxFozinc )

فارمكس فوزينك تركيبي از روي و فسفر با غلظت بالا مي باشد كه استفاده آن بصورت آبياري خصوصيات فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي خاك را افزايش مي دهد و جذب عناصر را بهبود مي بخشد. ميزان ساخت پروتئين و فتوسنتز در گياه افزايش يافته و باعث افزايش هورمون اكسين شده كه منجر به جوانه زني و رشد بهترو سريعتر در گياهان شده و مقاومت به تنش هاي خشكي و بيماري ها را افزايش داده و در نهايت ميزان محصول بالا مي رود.

كمبود روي در خاك هاي قليايي ، آهكي و شور به وفور مشاهده مي شود كه استفاده از كود فارمكس فوزينك به علت درصد بالاي عنصر روي كه با فسفر همراه بوده در اين زمين ها باعث ايجاد تعادل هورموني در گياه مي شود. فسفر بالاي اين محصول محرك رشد و نمو ريشه ها و تنومند شدن ساقه ها شده و همچنين باعث بزرگتر شدن و كيفيت بهتر ريشه مي شود كه اين امر توان ريشه ها را در استقرار اوليه گياه افزايش داده و باعث قوي شدن گياه مي شود.

مزاياي مصرف فارمكس فوزينك:

 • روي موجود در اين كود باعث جلوگيري از ريزبرگي ، جاروئي شدن و كچلي در باغات ميوه مي شود.
 • منبع انرژي براي گياه هنگام رشد اوليه ريشه
 • دسترسي بالاي فسفر و روي در شرايط تنش ،كه گياه را در اين شرايط مقاوم مي سازد.
 • حفظ رشد ريشه و رشد رويشي بصورت همزمان
 • تقويت چرخه اكسين و جوانه زني سريع و فوري در گياه
 • افزايش تعداد جوانه ها و ريشه در گياه
 • موثر در گل انگيزي و افزايش تبديل گل به ميوه
 • كاهش Ph آب و خاك و افزايش جذب ريز مغذي ها
 • حفظ قابليت دسترسي فسفر و روي در شرايط سرد و مرطوب كه باعث مقاوم تر شدن گياه در چنين شرايطي مي شود.
 • تامين فسفر و روي در گياهان

روش مصرف

آناليز

هشدار:

اختلاط اين كود با سموم و كودهايي كه ph آنها بيش از هشت است مجاز نمي باشد.

توصيه :

ترجيحا اين كود به تنهايي مورد استفاده قرار گيرد و يا در صورت نياز به اختلاط با ساير كودها و سموم ، ابتدا در سطح محدود آزمايش اختلاط صورت پذيرد.

One

نقش و كاربرد سيليس در كشاورزي

سيليس دومين عنصر بسيار فراوان در پوسته زمين است، اگر چه بيشتر خاك ها غني از سيليس مي باشد ، اما كشت هاي مكرر باعث مي شود ، سطوح سيليس در دسترس و قابل جذب گياه را به نقطه اي كاهش دهد كه جهت رفع اين مشكل بايد از كودهاي سيليس دار استفاده نمود. استفاده از اين كود ها براي حداكثر توليد نياز بوده و همچنين در كاهش آسيب پذيري گياهان در برابر آفات، افزايش مقاومت به ورس ، استحكام ديواره سلولي گياهان موثر مي باشد.

سيليس به دليل افزايش مقاومت مكانيكي، حالت عمودي را به برگ و ساقه مي دهد كه موجب مي گردد درصد ورس كاهش يافته و نفوذ نور به داخل سايه انداز بوته ها افزايش يابد لذا گياه مي تواند ميزان فتوسنتز بيشتري انجام دهد كه نهايتاً باعث بهترين عملكرد در گياه مي شود.

نقش و كاربرد سيليس در زراعت برنج 

سيليس در گياه برنج عنصر ضروري بوده كه مصرف آن باعث:

 • مقاومت برنج به ورس ، ضخامت برگ ها ، افزايش و تجمع ماده خشك و تا اندازه اي پيري برگ هاي برنج را كاهش مي دهد.
 • سيليس در گياه برنج باعث افزايش رشد از طريق تعداد پنجه ، سطوح برگ و فعاليت فتوسنتزي برگ هاي پائيني شده است.
 • سيليس محصول برنج و وزن دانه را افزايش مي دهد و پتانسيل عملكردي را بالا مي برد.
 • سيليس در كاهش آسيب پذيري گياه در برابر آفات موثر مي باشد.

در نهايت كمبود سيليس در گياه برنج نكروزسيس را افزايش داده، رشد را به تاخير انداخته و باروري را كاهش مي دهد.

فارمكس وان (FarmaxOne)

يكي از عواملي كه همواره باعث ايجاد محدوديت رشد در گياهان ميشود خصوصيات شيميايي و فيزيكي ساختار خاك است ، كمبود مواد آلي ، بالا بودن EC و Ph  خاك و ... همگي از عواملي هستند كه تاثير به سزايي در رشد گياه دارند از همين رو متعادل سازي خصوصيات خاك نقش بسيار مهمي در افزايش رشد ، شادابي گياه و بالابردن راندمان محصول دارد . 

فارمكس وان كمپلكس حاوي مجموعه اي از عناصر كمياب و مورد نياز گياهان ميباشد كه به صورت كلات و نانو و فرم قابل جذب توسط گياه عرضه شده كه از مهمترين عناصر موجود در اين كود مي توان به سيليس و كلسيم اشاره كرد.

مزاياي مصرف فارمكس وان كمپلكس :

 • مقاومت گياه در مقابل آفات و بيماريها ، تنش ، خشكي ، سرما ، خوابيدگي ( ورس) و... ميباشد .
 • ايجاد لايه محافظتي بر روي گياه كه موجب استحكام بافت ريشه ، ساقه ، برگ ، ميوه و دانه شده كه باعث پايداري مكانيكي بافت ،عليه حملات قارچها  گرديده و هجوم آفات بطور چشمگيري كاهش مي يابد
 • افزايش انرزي گياه ،ازدياد گرده افشاني و تشكيل بهتر ميوه و دانه
 • كاهش شوري و PH  خاك و جلوگيري از توقف رشد
 • بهبود جذب فسفر خاك و توزيع متعادل منگنز در گياهان كه باعث كاهش مسموميت ميگردد .
 • افزايش جذب ديگر عناصر و متعادل شدن آنها در گياه
 • افزايش زمان انبار داري و كاهش قابل ملاحظه اختلالات فيزيولوژيكي ، شامل قهوه اي شدن و شل شدن بافت داخلي ميوه
 • افزايش محصول و با لا بردن رنگ ، طعم و قند ميوه
 • كاهش مصرف سموم
 • فارمكس وان همچنين باعث تقويت گياهان و گلهاي آپارتماني و زينتي و همچنين افزايش دهنده سطح رويشي اندامهاي هوايي و تقويت سيستم ريشه گرديده كه با توجه به آبياري آنها و شستشوي عناصر غذايي در خاك گلدان استفاده از اين كود ميتواند مكمل خوبي براي جايگزيني عناصر غذايي و احتياجات گياهان باشد 

روش مصرف  

آناليز

قابليت اختلاط :

فارمكس وان قابليت اختلاط با اكثر سموم آفت كش را دارد ولي از اختلاط آن با تركيبات سولفات دار و قليايي خودداري شود.

مقاله علمي تاثير كود مايع فارمكس وان كمپلكس بر روي داروي گياهي ريحان

گزارش عملكرد استفاده از محصول فارمكس وان كمپلكس بر روي پياز 

protic

فارمکس پروتیک (Farmax Protic)

فارمکس پروتیک ماده ای ضد عفونی کننده و استریل کننده بر پایه هيدروژن پراكسيد ، آب مقطر ، پراكسيد اسيد ، اسيد استيك گلاسيال و پايدار كننده می باشد. فارمکس پروتیک بر روي طيف وسيع ميكروبها ( ويروس ها ، باكتري ها ، قارچ ها و.. ) موثر است.

موارد مصرف :

 • ضد عفوني فضا و سطوح گلخانه ها
 • ضد عفوني ابزار و لوازم باغ باني و سيني هاي كاشت نشاء
 • ضد عفوني انبارهاي ذخيره محصولات كشاورزي ، باغي و سردخانه ها
 • ضد عفوني  سالن هاي پرورش قارچ هاي خوراكي
 • ضد عفوني مكان هاي پرورش گل و گياهان زينتي
 • ضد عفوني خطوط و ماشين آلات بسته بندي ميوه و سبزيجات
 • ضد عفوني آب و سيستم هاي آبياري

نكته :جهت جلوگيري از بوته ميري در كشت هاي گلخانه اي قبل از كشت يك بار با محلول فارمكس پروتيك يك تا دو در هزار آبياري گردد

شرايط نگهداري:

 • مدت زمان نگهداري فارمكس پروتيك در شرايط مناسب يكسال است.
 • دور از نور مستقيم خورشيد نگهداري شود.
 • از مجاورت اين محصول با مواد احياء كننده ، فلزات نرم ، مواد آتشگير و سلولوزي خودداري شود.
 • در دماي كمتر از ۳۰ درجه سانتي گراد و تهويه مناسب نگهداري شود.
 • از واژگون نمودن ظرف خودداري كنيد.
 • در ظرف سوپاپ دار مخصوص فارمكس پروتيك نگهداري شود.

تذکر : محلول رقیق شده در همان ورز مصرف شود.

نكات ايمني :

 • در صورت اسنشاق محلول غليظ براي مدتي در هواي آزاد تنفس كنيد
 • در صورت تماس با پوست يا چشم فورا محل تماس را با آب فراوان شستشو دهيد و در صورت نياز به پزشك مراجعه كنيد
 • دور از دسترس اطفال نگهداري كنيد.
 • در هنگام رقيق سازي حتما از ماسك ، دستكش و عينك ايمني استفاده نمائيد.
Zibor

فارمکس زیبور ( FarmaxZibor )

فارمکس زیبور كودي بسيار غليظ با كيفيت بالا مي باشد كه حاوي عناصر ازت ، روي ، بُر و آهن بوده كه ضمن تامين  نياز گياه به عناصر ذكر شده ، شامل مزاياي ذيل نيز مي باشد

مزایای مصرف فارمکس زیبور :

 • برطرف نمودن کمبود ازت ، روی و بُر در گیاه
 • تشکیل قند و نشاسته در میوه
 • افزایش باردهی و جوانه زنی و جلوگیری از توقف رشد
 • افزایش هورمون اکسین و جوانه زنی سریع در گیاه
 • افزایش سبزینگی گیاه
 • تنظیم Ph آب و خنثی کردن بی کربنات های موجود در آبیاری
 • مصرف این کود در اوایل رشد در ناحیه ریشه باعث افزایش ریشه زایی گیاه می شود
 • موثر در گرده افشانی ، میوه دهی و تشکیل هسته
 • جلوگیری از پیچیدگی برگ در غلات

روش مصرف

آنالیز:

Total Nitrogen (N).‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎32% W/V                       Zinc (Zno).‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎32% W/V                       Boron (B).‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎0.‎5% (W/V)                   Iron (Fe).‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎0.‎01% ‪(W/V)‬

 قابلیت اختلاط :

با کودها و سموم قلیایی و سولفات ها مخلوط نشود.

 

Humic granul

فارمکس هیومیک گرانول (Farmax humic granul)

فارمکس هیومیک گرانول از مرغوب ترین ذخایر هیومیک که یک ماده کاملا طبیعی معدنی است تهیه شده و با تکنولوژی مخصوص ، دانه دانه گریده است . علاوه بر هیومیک اسید با درصد بسیار بالا شامل اسید فولویک نیز بوده و با توجه به قابلیت جذب تدریجی در خاک مواد مغذی را در تمام فصل رشد در اختیار گیاه قرار می دهد.

آنالیز محصول

ویژگی ها:

 • افزایش چشمگیر بهره برداری گیاه از کودهای معدنی موجود در خاک.
 • جلوگیری از شسته شدن و یا تجمع کودهای NPK در هنگام آبیاری.
 • بهبود ساختار و افزایش قابلیت نگهداشتن آب ، تبادل یونی و هوادهی خاک.
 • افزایش فعالیت میکرو ارگانیسم های موجود و کاهش آلودگیهای خاک.
 • تنظیم PH و محافظت گیاه در مقابل عوامل اسیدی و قلیایی خاک.
 • کاهش مصرف آب تا ۴۰ درصد و هزینه به میزان یک پنجم کودهای حیوانی.

روش مصرف

Humic

فارمکس هیومیک (Farmax Humic)

فارمکس هیومیک از مرغوبترین ذخایر لیگنایت که یک ماده کاملا طبیعی معدنی است تهیه شده و در ترکیب آن اسید هیومیک ، اسید فولویک و پتاس بکار رفته است. وجود اسید فولویک با اندازه ملکولی کوچکتر آنرا از نظر فیزیکی و بیولوژیکی فعال تر ساخته است. این کود قابلیت حلالیت بسیار بالایی در آب داشته و در آبهای سخت بخوبی حل می گردد. برای محصولات باغی ، فضای سبز ، درختکاری و نیز برای کلیه گیاهان کشاورزی و گلخانه ای کود بسیار مناسبی است و می توان آنرا به تنهایی و یا مخلوط با ازت و فسفر در سیستم آبیاری یا محلول پاشی استفاده نمود.

آنالیز محصول

ویژگی ها:

 • محرک رشد و افزایش باردهی و کیفیت محصول.
 • سهولت انحلال در آب.
 • افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختار خاک.
 • افزایش چشمگیر میزان جذب و تاثیر سایر کودها و سموم.
 • کنترل قارچها و بیماری های خاک و گیاه.
Fulvic

فارمکس فولویک (FarmaxFulvic)

فارمکس فولویک محتوی مقدار زیادی لئوناردیت می باشد که غیر سمی ، بدون ضرر و غیر قابل اشتعال است.

آنالیز محصول

ویژگی ها :

 • افزایش چشمگیر توانایی گیاه در جذب کودهای معدنی موجود در خاک.
 • جلوگیری از شسته شدن و یا تجمع سایر کودها در خاک.
 • تحریک و بهبود جوانه زنی و باروری بذر و افزایش تنفس ، شکل گیری و رشد ریشه.
 • بهبود ساختار خاک، افزایش قابلیت نگهداری آب در خاک.
 • جذب سموم و افزایش عمر مفید خاک.
 • کنترل قارچ ها و بیماری ها.

روش مصرف

درباره ما

شركت كشاورزي هدايت گستران گياه (سهامی خاص)

 

تغذيه گياهي صحيح ، يكي از عوامل مهم در بهبود كمي و كيفي توليد محصولات كشاورزي و باغي مي باشد . اضافه نمودن صحيح مواد غذايي به خاك بيشترين تاثير را براي تثبيت عملكرد در اختيار كشاورز قرار مي دهد چرا كه عدم تعادل عناصر غذايي ، باعث اختلال در سوخت و ساز و رشد و نمو گياهان مي شود و به دليل ورود تنش مستمر به گياه ، توليد به شدت كاهش مي يابد. اكثر محصولات زراعي و باغي تنها جزئي از نياز هاي خود را از خاك تامين مي نمايد و بقيه را بايستي از كودهاي شيميايي، كودهاي حيواني، كودهاي مايع يا محلول پاشي بر روي سطح برگ تامين نمايد. بنابراين كشاورزان بايد از روي علائم بوجود آمده ، كمبودها و نيازهاي گياه را با افزودن مواد مغذي به خاك و يا محلول پاشي بر روي برگ ها ، برطرف نمايد.

شركت كشاورزي هدايت گستران گياه (سهامی خاص) به عنوان شركتي پيشرو در زمينه توليد انواع كودهاي مايع سيليس دار غني شده ، به روش منحصر بفرد و با بالاترين كيفيت ، كه طي چندين سال تحقيق و آزمايش بر روي گونه هاي مختلفي از گياهان انجام شده و تاثير مطلوب آن بروي محصولات كشاورزي در مجامع علمي داخلي با ارائه مقاله هاي علمي به اثبات رسيده مفتخر است با توليد بهترين محصولات و با هدف افزايش  بهره وري در راستاي ارتقاء كيفيت و كميت محصولات و توسعه بخش كشاورزي گام بردارد.​

 

اثر محلول پاشی اسید هیومیک و نانو کود فارمکس - دانشگاه فردوسی مشهد (نسخه PDF)

دانلود کاتالوگ فارمکس

ارتباط با ما

سفارشات و پیشنهادهایتان را برای ما ارسال کنید

 

دفتر مرکزی:
اصفهان – خیابان مسجد لنبان – ساختمان بهشت – طبقه دوم – واحد ۷

تلفن:

۳۲۳۴۱۲۹۲- ۰۳۱

همراه:
۰۹۳۶۸۹۵۹۷۲۶ - ۰۹۱۳۲۶۱۳۳۸۵ 

مدیر عامل: سجادفر

Email: farmax.ir@gmail.com